Inspekcja Transportu Drogowego - Kontrolowanie taksówek.

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) to polska instytucja rządowa odpowiedzialna za nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie transportu drogowego. Głównym celem ITD jest zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrona środowiska oraz sprawne funkcjonowanie rynku transportowego. Poniżej przedstawiamy wybrane, najbardziej istotne dane z taryfikatora dotyczące kierowców taksówek oraz przewoźników – Partnerów

Inspekcja Transportu Drogowego Bolt kontrola

Poniżej najbardziej istotne zapisy z Taryfikatora Mandatów ITD dla Taksówkarzy i przewoźników

 • 2. Pośrednictwo przy przewozie osób
  • 2.17. Prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób z naruszeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym - 100 000 zł
  • 2.18. Prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób z naruszeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o transporcie drogowym - 500 000 zł
  • 2.19. Nieprzekazanie w wymaganym terminie uprawnionym organom co najmniej jednej z informacji, o których mowa w art. 27b ust. 1 pkt 4 ustawy o transporcie drogowym, lub wyniku weryfikacji, o której mowa w tym przepisie - 200 000 zł
  • 2.20. Przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób przewozu osób podmiotowi, który nie posiada odpowiedniej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, lub z naruszeniem art. 5e tej ustawy - 500 000 zł
  • 2.21. Prowadzenie pośrednictwa przy przewozie osób bez wymaganej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym - 500 000 zł
  • 2.22. Niezgłoszenie w wymaganym terminie w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedsiębiorcy prowadzącemu pośrednictwo przy przewozie osób informacji, o której mowa w art. 27b ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - 5000 zł
  • 2.23. Rozliczanie opłaty za przewóz osób na podstawie aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 13b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13b ust. 4 oraz wymagań dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania - 12 000 zł
  • 2.24. Ponowne stwierdzenie prowadzenia pośrednictwa przy przewozie osób bez wymaganej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym - 1 000 000 zł
  • 2.25. Ponowne stwierdzenie wykonywania transportu drogowego bez wymaganej licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - 120 000 zł
  • 2.26. Przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób podmiotowi, który wykonuje przewóz pojazdem bez wypisu z licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - 100 000 zł
  • 2.27. Ponowne przekazywanie zleceń przez przedsiębiorcę prowadzącego pośrednictwo przy przewozie osób podmiotowi, który wykonuje przewóz pojazdem bez wypisu z licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - 1 000 000 zł
  • 2.28. Nieokazanie i nieudostępnienie do kontroli urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna, o której mowa w art. 13b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - 12 000 zł

  Poniżej, jest to bardzo ważny zapis dotyczący tego co grozi Kierowcy Uber i Bolt czyli taksówkarzowi za jazdę bez badań lekarskich i psychotechnicznych.
 • 8. Naruszenie przepisów dotyczących wymagań dla kierowców
  • 8.4. Wykonywanie transportu drogowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy lub kierowcę, którzy nie spełniają wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym - 2000 zł
  • 8.7. Nieokazanie i nieudostępnienie do kontroli urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna, o której mowa w art. 13b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - 2000 zł
 • Nieokazanie dokumentów
  • 1.2. Nieokazanie wypisu z licencji - 200 zł
 • 9. Naruszenie przepisów dotyczących stanu technicznego pojazdu
  • 9.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem nieposiadającym aktualnego okresowego badania technicznego potwierdzającego jego zdatność do ruchu drogowego - za każdy pojazd - 2000 zł

Taryfikator Inspekcji Transportu Drogowego 2024 pdf

Taryfikator można pobrać tutaj: Taryfikator ITD 2024