Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to dokument, w którym osoba odpowiedzialna za spowodowanie kolizji przyznaje się do winy i opisuje okoliczności zdarzenia. W takim oświadczeniu powinny znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące daty, miejsca i czasu kolizji, danych osobowych uczestników oraz opis uszkodzeń pojazdów. Dokument ten jest kluczowy dla szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczeń ubezpieczeniowych, umożliwiając poszkodowanemu łatwiejsze uzyskanie odszkodowania.

Jak wypełnić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

W każdym przypadku na oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej znaleźć mu się:

 • Imię i nazwisko
 • Marka i model auta sprawcy
 • Numer rejestracyjny
 • Numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwa zakładu ubezpieczeniowego
 • Nr prawo jazdy sprawcy
 • Adres zamieszkania sprawcy

Dobrze jest również:

 • Wziąć numer telefonu do sprawcy
 • Wykonać zdjęcia uszkodzonego pojazdu sprawcy oraz twojego
 • Zrobić zdjęcie polisy ubezpieczeniowej

Wzór wypełnienia oświadczenia o kolizji drogowej

Kolizje drogowe, mandaty i oświadczenia o powstaniu kolizji drogowej

Kolizje drogowe, mandaty i oświadczenia o powstaniu kolizji drogowej

Kolizje drogowe to sytuacje, które mogą przytrafić się każdemu kierowcy, niezależnie od doświadczenia za kierownicą. Warto więc wiedzieć, jakie są zasady postępowania w przypadku kolizji, jakie konsekwencje prawne i finansowe mogą nas spotkać oraz jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o kolizji drogowej. W artykule omówimy te kwestie, zwracając uwagę na najnowsze przepisy oraz wymagania formalne dotyczące taksówek.

Taryfikator mandatów za kolizje drogowe

Zgodnie z taryfikatorem z 2024 roku, mandat za kolizję drogową w Polsce wynosi 1000 zł i 6 punktów karnych. W przypadku poważniejszych zdarzeń możliwe są dodatkowe sankcje finansowe, a także kolejne punkty karne. Kolizja drogowa jest traktowana jako wykroczenie (art. 86 kodeksu wykroczeń) i co do zasady za jej spowodowanie grozi kara grzywny od 20 do 30 000 złotych – w typie podstawowym (art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń). Najpoważniejsze kary za zarysowanie auta na parkingu nakładane są na kierowców, którzy zbiegli z miejsca zdarzenia – grozi im mandat w wysokości nawet 6 tys. zł oraz zwrot kosztów likwidacji szkody.

Różnica między kolizją a wypadkiem drogowym

Kolizja od wypadku różni się tym, że w kolizji nie ma poszkodowanych osób. Oznacza to, że możemy napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej bez konieczności wzywania policji. Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej? Powinno ono zawierać szczegółowe informacje o zdarzeniu, dane obu stron, opis uszkodzeń oraz podpisy uczestników. W przypadku kolizji obowiązkiem uczestników jest niezwłoczne usunięcie z jezdni pojazdów biorących w niej udział. Nie wolno jednak tego robić, jeśli doszło do wypadku z ofiarami. Czasami usunięcie pojazdu nie będzie możliwe, wtedy obowiązkiem kierowcy jest odpowiednio oznakować miejsce zdarzenia.

Mandaty i konsekwencje prawne

Mandat za kolizję drogową w Polsce w 2024 roku wynosi 1000 zł i 6 punktów karnych. W przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia grozi mandat w wysokości 6000 zł oraz zwrot kosztów likwidacji szkody. Policjant może również dokonać zatrzymania prawa jazdy na miejscu zdarzenia, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Jakie czynności po kolizji drogowej?

Jeśli doszło do kolizji, należy:
 • Zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ustawiając trójkąt ostrzegawczy.
 • Usunąć pojazdy z jezdni, jeśli to możliwe.
 • Sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.
 • Wykonać zdjęcia uszkodzonych pojazdów oraz dokumentów.
 • Wymienić się danymi kontaktowymi z drugim uczestnikiem zdarzenia.
 • Skontaktować się z ubezpieczycielem.
Wiedza na temat kolizji drogowych, mandatów oraz procedur związanych z oświadczeniami jest kluczowa dla każdego kierowcy. Wypadek a kolizja to dwa różne zdarzenia, które wymagają różnych działań. Pamiętajmy o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sporządzeniu odpowiedniego oświadczenia. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych komplikacji i zapewnimy sobie oraz innym uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwo.